Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2006

Bilder fra landsmøte.

Hedmark Høyres delegasjon på landsmøte sammen med Erna.

Unge Høyre delegasjonen fra Hedmark sammen med Erna.

Fra Hedmark Unge Høyres leder Anne Margrethe Lunds tale.

Andre bilder fra landsmøte:

Thorbjørn Røe Isaksen holdt som vanlig en meget god tale.

Erna Solberg er gjenvalgt som leder.

Høyres gjenvalgte ledertrio.

Per Kristian Foss får fortjent gjenvalgt tillit som Høyres 1. nestleder.

Read Full Post »

Flat skatt

Jeg er meget stor tilhenger av flat skatt. Flat skatt er definitivt den mest rettferdige skattepolitikken et land kan føre. Flat skatt er en ordning der alle betaler samme prosentandel av lønna si.

Det er bare rett og rimelig at norske borgere skal betale inn en viss sum til fellesskapet for å vise at de er en del av det samfunnet vi lever i. Det er det ingen som er uenige om.

Men det er jo blodig urettferdig at de som har jobbet hardt hele livet for å oppnå en god jobb med høy lønn skal bli straffet for dette. Verdens rikeste land burde jo være en stor forkjemper for utdanning.

Det burde være en selvfølge at når unge velger å bruke mange år av livet sitt på å ta seg en utdanning for å kunne få en godt betalt jobb, eller jobber seg beinhardt oppover i arbeidsmarkedet for å komme i en økonomisk bedre situasjon så skal de få uttelling for dette.

Vi er nødt til å skape et land der folk finner det for godt å investere i. Det er jo forkastelig at ledende nordmenn innen næringslivet trekker ut av Norge fordi systemet vårt er slik at det ikke belønner verdiskapende arbeid. Vi burde hylle mennesker som tar verdiene sine, investerer i norsk næringsliv og skaper gode arbeidsplasser og gjør en innsats for landet vårt. Mennesker som hjelper folk ut av arbeidsledigheten og gir dem en mening med livet, og nye muligheter.

Flat skatt er en rettferdig skatteordning der rike mennesker absolutt betaler betydelig mer i skatt enn fattige men ikke mer enn det som er rettferdig og kan forventes.

Flat skatt er dessuten mye mer oversiktelig, og fører til at skjulte inntekter lettere kommer til beskatning. Det gjør det altså lettere å ta opp kampen mot svart arbeid.

La oss vise at Norge er et land som tar utdanning, hardt arbeid og verdiskapning seriøst. La oss sammen gi et rungende ja til flat skatt.

Read Full Post »

Nye Høyre

Hva mener jeg egentlig med nye Høyre. Skal politikken endres? Nei, selvfølgelig ikke. Høyre skal bare endre fokus. Jeg har alltid ment og vil alltid mene at Høyres politikk er det beste for det norske folk. Jeg mener også at den var det under stortingsvalget. Dette har heller ikke endret seg. Problemet vårt var at Høyre snakket altfor mye om penger og for lite om mennesker. Noe som allid har vært viktig for oss, troen og tilliten til enkeltmenneske.

Erna Solberg trakk frem 5 viktige hovedpunkter i sin tale om Høyres vei videre; hvordan Høyre skal skape muligheter for alle:

1. En kunnskapsskole der ingen elev blir hengende etter. Høyre vil skape en god offentlig skole som setter eleven i sentrum. En skole som lar hver enkelt elev få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial.

2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse. I dag er 1 av 4 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Høyre vil gi dem muligheten til å bidra til seg selv og andre.

3. Et nyskapende næringsliv som utløser muligheter i hele landet. Høyre fører en politikk som er bra for næringslivet. Det bidrar til å skape verdier og velferd i hele landet.

4. Et offentlig velferdstilbud som sikrer hjelp når vi trenger det. Høyre er for et skattefinansiert helsevesen der alle får rett behandling til rett tid. Vi ønsker kvalitet og valgfrihet. Valgfriheten skal ikke være minst for dem som trenger den mest, og på de områdene i livet som er viktigst.

5. Et mangfoldig samfunn der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse.

Jeg håper og tror at dette budskapet vil nå frem til folk. Jeg har umåtelig stor tro på at Høyre vil reise seg igjen, større og sterkere enn noen gang. Men for at vi skal klare dette vil jeg be alle om å gjøre to viktige ting:

1) Jeg vil be alle om å lytte. Jeg vil be alle om å lytte godt etter hva som blir sagt neste gang du hører en fra Høyre tale.

2) Jeg vil be alle om å tenke godt igjennom hva de hører. Neste gang du kaller Høyre et egoistisk parti kan du tenke gjennom og spørre deg selv: Er egentlig valgfrihet for alle en egoistisk tankegang?

– Er det egoistisk å la deg bestemme selv hvilken skole du vil gå på?
– Er det egoistisk å la hver enkelt bestemme hvem som skal komme inni sitt eget hus når de trenger hjelp.
– Er det virkelig egoistisk å ha slik uendelig stor tro på enkeltmennesker og deres muligheter til å skape det livet de selv ønsker for seg og sine?

Tenk godt igjennom nå!

– Hvem er det som tror de vet bedre enn deg hvilken skole du bør gå på?
– Hvem er det som har så lite tro på mennesker at de ikke engang vil la eldre selv bestemme kjønn på den hjemmehjelpen som skal utføre intimvasken sin?
– Hvem er det som fører en politikk som er så til de grader en krenking mot enkeltmenneskets frihet og handlingsrom?

Svaret skulle stå ganske klart i store blodrøde bokstaver: sosialistene.

Sosialistene mener at det er du som skal tilpasse deg samfunnet. De har fasitsvaret og resten må pent føye seg i det.

Jeg mener og Høyre mener at det er samfunnet som skal tilpasse seg deg. Det er jo DU som er samfunnet.

Fremover vil jeg kjempe for at Høyre skal gjenerobre sin fortjente plass i norsk politikk. Jeg vil kjempe for dine rettigheter. Muligheter for alle og hjelp til de som trenger det. Det er dette som er veien videre!

Nestleder i Hamar & omegn Unge Høyre
Kristian Tonning Riise

Read Full Post »

Det er med vemodighet at jeg ser at Norge takker nei til et av de største samarbeids og fredsprosjektene i vår tid. Sosialistene liker å gi utrykk for at de er eksepsjonelle når det kommer til bekjempelse av fattigdom, det de tydeligvis ikke har fått med seg er at EU i dag står for omtrent 60% av all bistanden i verden.
Jeg sier heller JA TAKK!

EU motstanderne er raskt ute med kritikk og grunner til hvorfor vi ikke skal være medlem. EU er ifølge disse usolidariske, miljøsvin og udemokratiske. Dette ser jeg på som svært arrogant når Norge er blant de siste landene i Europa som ikke er medlem. Mesteparten av Europa har funnet det for godt å være med i det meget omfattende samarbeids og fredsprosjektet som EU er. Andre land jobber og sliter for å oppfylle EU’s krav. Mens Sosialistene holder fast på at Norge klarer seg best alene og gjør alt de kan for at vi ikke skal bli medlem.

Sosialistene har tydeligvis ikke forstått ansvaret som kommer med globaliseringen. De har helt åpenbart ikke forstått at de fleste av de avgjørelsene som tas i EU også angår Norge. De har helt opplagt ikke forstått at Norge også er en del av det internasjonale samfunnet.

Det er skremmende men ikke overraskende å se den vanvittige dobbeltmoralen som regjerer blant sosialistene i EU debatten

– Gjennom EØS har vi forpliktelser men Sosialistene vil ikke være med å bestemme selv.

– Sosialistene vil ha høy toll på våre egne varer, men blir forbanna når EU gjør det samme med norsk fisk

– Sosialistene vil at Norge skal ha innflytelse internasjonalt, men vil ikke være med å ta noe ansvar selv.

– Sosialistene vil motarbeide fattigdom, men vil ikke slippe U-landene inn på det internasjonale markedet.

– SV mener at de jobber for studenters rettigheter, men tar ikke noe ansvar for at norske studenter betaler skyhøye priser for utdanning i EU land ved at vi ikke er medlemmer selv.

Det vi ser her er ikke noe annet enn en egoisme fra venstre sida i norsk politikk. Sosialistene er for opptatt med å tenke på norsk landbruk og norsk forurensing at de ikke vil ta del i noe samarbeid som innebærer solidaritet for andre land og et ønske om en markedsøkonomi der alle har muligheten til å være likeverdige deltakere.

Det virker som de fleste sosialistene ikke har hørt om 1. og 2. verdenskrig. De har tydeligvis ikke lagt merke til at vi etter EU har hatt fred i Europa i 50 år. De har heller ikke skjønt at miljø forurensing er et internasjonalt problem og ikke bare er noe som foregår i Norge. Det hjelper pent lite hvor god miljøpolitikk lille Norge har hvis landene rundt oss ikke har det.
Nå er det på tide at folk innser at hvis Norge virkelig skal få innflytelse og påvirkningskraft så er vi nødt til å ta vår del av ansvaret og delta der vi faktisk kan utrette noe og ikke sitte her i vår egen trygge nasjonale mur, men bli medlem av EU og ta utfordringen der den er, der vi virkelig kan utrette noe

Nestleder i Hamar Unge Høyre – Kristian Tonning Riise.

Read Full Post »