Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2006

Hobbykommunismens galskap

Her er innlegget mitt som sto i HA fredag 15.09.06 på side 36:

Du trodde kanskje de fleste av oss har innsett at kommunismen er død. Men i regjeringspartiet SV’s ungdomsorganisasjon SU har man fortsatt ikke skjønt at kommunismen og fascismen for lengst er død og oppbrukt. Gamle kommunistiske holdninger som burde vært lagt på is, er fortsatt til stede i sosialismens gravplass. Jeg er mildt sagt sjokkert etter å ha lest SU’s prinsipprogram og heftet ”Du skal ta ledelsen og makta 2” samt nettsidene deres og «SU’s Checklist».

Det verdensbildet SU forherliger er så totalt uforenlig med de verdiene som har gjort Norge til verdens beste land å bo i. SU er tilhengere av et verdensbilde som er helt fjernt fra den verden de selv lever i. Det drømmebilde de idylliserer hadde blitt deres egen skjebne hvis den ble gjennomført, slik den har vært og fortsatt er det andre steder i verden.

SU skriver at: ”Gjennom en planstyring av økonomien skal ressursene styres dit de trengs”. Jeg er meget spent på hvordan SU har tenkt å gjennomføre dette. For dens skjebne har vi nok av historiske eksempler på. Stalin innførte planøkonomi. Regjeringen bestemte hva som skulle produseres og hvor mye av hver vare. Alle bedriftene var statlig eid og overskuddet gikk til staten. Alle var garantert en arbeidsplass, dog under den forutsetning at ingen kunne bestemme hvor de skulle jobbe. En optimal situasjon skulle man tro ifølge SU.

Men hva skjedde? Hvordan kunne et slikt idealsamfunn simpelthen råtne bort så fort? Bedriftene var jo eid av staten og overskuddet som tilhørte staten gikk tilbake til samfunnet, på denne måten var det jo umulig å gå konkurs.

Men sannheten er at i et samfunn der menneskeverd og individuell frihet og tankegang er satt totalt til side så er det nødt til å gå slik. For når menneskene råtner, så råtner også samfunnet. Menneskene er skapt til å utfolde seg fritt, og skapt forskjellig nettopp fordi de skal ha muligheten til å utvikle seg etter eget behov, talent og utgangspunkt. Det er bare slik vi får en virkelig skaperevne, og bare slik vi kan bygge et virkelig demokrati.

Videre skriver SU at ”i et sosialistisk samfunn skal ingen kunne tjene penger på andres arbeid”. Jeg er spent på om SU i det hele tatt har peiling på hvordan et samfunn fungerer. At slike holdninger kom fram under den franske revolusjon der folket levde under konstant undertrykkelse og fattigdom, er forståelig. At folket gjorde opprør mot et enevelde der kongen, adelsmenn og godseiere hadde all makt og rikdom var et helt nødvendig opprør for å kunne bygge et nytt og mer rettferdig samfunn.

Derimot er dette svært lite relevant i dagens samfunn. Det er jo rart at SU tydeligvis ikke har fått med seg at staten faktisk tjener penger på at vi jobber. Det er nemlig det som skjer når dere betaler lønn og staten tar en viss andel i skatt som igjen går til goder som alle tjener på. Og hvis ikke arbeidsgiveren din hadde tjent penger på at du utfører en jobb, så hadde du heller ikke hatt noen jobb å gå til. Jeg vil derfor utfordre leder i Hamar SU, Linn-Marie Nordstad-Nord, til å fortelle om sin alternative samfunnsform og totale omlegging av det norske næringslivet der ingen tjener penger på hverandres arbeid.

Jeg må også legge til at det er svært morsomt at SU tydeligvis ikke har skjønt at en planøkonomi og det at ingen skal kunne tjene penger på andres arbeid er to rake motsetninger med hvert sitt fatale resultat.

Å lese SU’s prinsipper er virkelig som å bestige et endeløst fjell. Straks man tror en har nådd toppen, så viser det seg at det er en ny galskapens kneis man skal over, for man kan også lese at SU mener at ”Den private eiendomsretten over produksjonsmidlene må oppheves” og at”Kapitalistenes eiendom skal konfiskeres og overlates til fellesskapet». Eiendomsretten er et av de mest fundamentale prinsippene som eksisterer i samfunnet vårt. Det er faktisk kanskje den viktigste retten vi har. Retten til å eie vår egen eiendom og forvalte den etter eget behov og ønske. Også her vil jeg utfordre Linn-Marie til å fortelle hvordan hun har tenkt å konfiskere enkeltmenneskets eiendom for så å dele det ut til fellesskapet.

Blant SU’s andre kampsaker er også følgende:

”Dagens militærvesen må legges ned”

”Legge ned WTO”

”Norge ut av NATO”

”Norsk utmelding av Schengen-avtalen”

”Si opp EØS-avtalen”

”Fjerne karakterene i skolen”

Jeg må innrømme at jeg er uhyre spent på hva SU har tenkt å gjøre når de har:

meldt oss ut av alt internasjonalt samarbeid både forsvars og handelsmessig

lagt ned forsvaret

fjernet karakterene i skolen, slik at norske elever møter en umulig situasjon med tanke på utenlandsstudier

konfiskert alle private eiendommer

innført planøkonomi uten at noen skal tjene på andres arbeid

Dette er en blanding som ville fått selv Fidel Castro til å rynke på nesen.

Det sosialistene eller i dette tilfelle hobbykommunistene ikke skjønner er resultatet av enhver form for totalitær samfunnsform. Historisk har vi to uavhengige totalitære systemer som begge endte like katastrofalt, nemlig stalinismen og nazismen. Kommunismen forutsetter en samfunnsform der staten står over og har enerådende og totalitær kontroll over folket, med andre ord et diktatur. På motsatt side av diktaturet står demokratiet. Disse utgjør som samfunnsform de eneste to reelle alternativene vi har. Det er tydelig at SU synes diktaturet er å foretrekke.

Det er på tide våkne opp! Hadde man det egentlig så bra under Josef Stalin og Adolf Hitlers styre?

Kristian Tonning Riise

Unge Høyre

Read Full Post »

Konservatisme

Konservatismens grunnidé er et samfunn der man trenger balanse mellom stat, marked og det sivile samfunn. Konservatismen er grunnsynet i Unge Høyre. Vi mener at man I Norge har altfor mye statlig styring, og for liten plass til andre aktører.

Konservatismen bygger på at vi skal bevare eksisterende verdier i samfunnet i samfunnet vårt.

Konservatisme måler ikke alt opp mot en fastsatt standard, men bruker sine egne grunnleggende prinsipper for å løse samfunnets problemer på en dynamisk måte. Et kjent motto innen konservatismen er ”forandre for a bevare”. Dette gjelder altså at vi skal beholde helt viktige og prinsipielle grunnholdninger i samfunnet vårt som demokrati, ytringsfrihet, og frihet for det enkelte mennesket.

Et annet meget viktig prinsipp innen konservatismen er aksepten for at alle er ulike og at vi må bygge samfunnet gradvis ut i fra forskjellige utgangspunkt og premisser. Alle mennesker er forskjellige og må få lov til å utvikle seg fritt ut i fra eget utgangspunkt og talent.

Konservatisme er tro på at individets vilje og evne til å ta ansvar for seg selv og andre, er større enn kollektivets. Det er også å tro på at kontinuerlig fremskritt er bedre enn både stagnasjon og revolusjon. Konservatisme er å ta vare på det som det er godt av i dag uten å redusere mulighetene av i morgen, og å ikke ignorere verken ansvaret for å bevare eller ansvaret for å forandre.

Vi mener at hvert enkelt menneske må få lov til å ta mest mulig ansvar og bestemmelser i forhold til sin egen familie og økonomi. F.eks. skattelettelser: Jeg er for skatt for å betale for felles goder, men ingen politikere gir skattelette, verken til millionæren eller vaskedamen. De lar folk få beholde mer av pengene de har tjent selv! Skattelette er å overføre makt fra staten til enkeltmenneskene. Man må sette grenser for politikk, mer politisk styring er ikke løsningen på ethvert problem.

Vi skal ikke sette grenser for enkeltindividets frie utvikling og valg, men la det gå sin egen vei, og bruke ressursene våre på de som faktisk trenger litt hjelp med å finne veien.

Read Full Post »