Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2006

Innlegget mitt som sto i HA, Torsdag 16. November:

Det er på tide å rydde opp i den manglende kunnskapen vedrørende forskjellen mellom utrykket ”privatskole” og utrykket ”friskole”.

Jeg har nemlig sett meg grundig lei på sosialistenes stadige utsagn, der de legger ut om hvordan Høyre går inn for kommersielle privatskoler for de ”rike” der utenlandske aktører med det hovedmål å tjene penger skal få slippe til. Dette er ikke annet enn ren og skjær løgn. Det Høyre og utdanningsminister Kristin Clemet gikk inn for i regjering var flere friskoler. Friskoler får statsstøtte og har ikke lov til å være kommersielle eller ta ut utbytte.

I HA 4. November bruker SU nok engang et slikt feilslått argumentet som et motsvar til Unge Høyres skolepolitikk. Det er på tide å innse at dette argumentet ikke er gjeldende i det hele tatt. Jeg undres om sosialistene simpelthen ikke greier å fatte forskjellen, eller om de bevisst sprer usannheter for å sverte andre. Sistnevnte står i det i hvert fall svært liten respekt av.

Nå er jeg selvfølgelig kjent med John Bauer saken, og jeg vil gå litt nærmere inn på dette. For John Bauer gymnaset har fått en negativ vinkling den siste tiden jeg synes er urettferdig. Tidligere kunne Bergens Tidende legge frem en forretningsplan om hvordan eierne av John Bauer gymnaset hadde tenkt å tjene penger uten å bryte lovverket.

I forretningsplanen lister de opp 4 måter de vil tjene penger på:

Som franchisegiver gjennom 33,4 % eierskap i rettighetsselskapet John Bauer Norge AS.

Gjennom å ha ansvar for alt norsk management for de skoler som starter opp.

Gjennom drift av egne skoler

Gjennom etablering av egne støtteselskaper til skoledriften.

Dette høres sikkert hårreisende ut, hvis du får det presentert fra en illsint sosialist som ikke gidder å gå nærmere inn på området. Se nå heller nærmere gjennom disse 4 punktene selv. For det første er det ingenting i dette som gjør skolen dyrere for den enkelte elev, det er heller ingenting som tilsier at dette skulle gå ut over læringssituasjonen til eleven. Det eneste skolen gjør er å kjøpe tjenester fra egne underselskaper, i stede for å kjøpe det fra andre.

Det stilles store krav til en friskole. Kvalitetsnivået på tilbudet kan ikke være noe dårligere enn det offentlige, skolepengene enn må betale skal være veldig begrenset og skolen skal heller ikke ta ut utbytte. Under sistnevnte punkt er det at mange mener John Bauer unngår regelverket, men John Bauer AS har ikke gjort noe annet enn å organisere seg som et aksjeselskap. Det har vi gode styringsformer for i Norge som er oversiktlige og grundig utprøvd.

Mange vil selvfølgelig si John Bauer på denne måten setter inntjening foran skoletilbudet. Det sier seg jo selv at dette er umulig. I det øyeblikket skolen bare fokuserer på inntjening så vil jo skolen utebli med en gang. Dette er markedets naturlige og logiske lov. Og hvem sørger for dette? Deg, selvfølgelig! Ingen foreldre vil velge en alternativ skole for barna sine hvis den ikke holder mål. Det er heller ingen studenter som vil søke seg til en skole som ikke oppfyller alle kvalitetsmessige krav. John Bauer gymnaset er jo selvfølgelig nødt til å konkurrere med den offentlige skolen på alle mulige områder; kompetanse, tilbud, innhold i faget, lærere, læremidler og annet utstyr som er nødvendig for undervisningen. I det øyeblikket dette blir uvesentlig vil heller ingen trekkes mot dette skolealternativet. Det at John Bauer velger å bruke egne underselskaper til skoledrift, skoleturer, osv… er ikke noe problem så lenge det ikke går ut over den enkelte elev. Dette foretas det også grundige undersøkelser og kontroller rundt. Skolene blir vurdert etter strenge krav og fylkesmannen skal ha oppsyn med skolen og se til at den overholder alle krav. Det er altså intet tegn av noe slag på at dette skulle gå ut over studentene på noen måte. Jeg synes tvert i mot at dette taler til John Bauers fordel. De tjener altså penger på å kunne gi norske skoleelever et godt tilbud. Det er slik man skaper et skikkelig grunnlag for videre verdiskapning.

Inntil noen kan komme med noen konkrete bevis på at John Bauer gymnasets forretningsidé går ut over elevenes tilbud synes jeg man skal slutte med ubegrunnet skittkasting og feilinformering. Personlig synes jeg det er flott at noen våger å tenke nytt, og prøve ut nye ideer, også innen skoleverket som ikke akkurat har vært bortskjemt med dette tidligere. Vi trenger flere friskoler som er med på å gi skole-Norge flere spennende tilbud og mer variasjon.

En privatskole kan i praksis opprettes av hvem som helst (i motsetning til friskoler) enten det er en rødgrønn eller borgerlig regjering ved makten. Disse skolene kan ta ut så mye utbytte og være så kommersielle de bare vil. Det er noe helt annet enn en friskole. Jeg vil presisere at vi i Unge Høyre med dette absolutt ikke går i mot privatskoler. Det finnes veldig mange veletablerte, kompetanserike og svært dyktige privatskoler. Likevel bør studenter sjekke ut en privatskole litt nærmere før de søker fordi disse skolene ikke får statsstøtte og i realiteten kan gjøre som de vil. En friskole derimot er akkurat like trygg som en offentlig.

 

Jeg vil nå oppfordre samtlige ikke-borgerlige partier til å holde opp med slike svertekampanjer uten bakgrunn i reelle fakta. Når vi går inn i en ny valgkamp håper jeg partiene på ikke-borgerlig side kan legge fra seg slikt og møte oss på våre reelle holdninger og standpunkter, slik det seg hør og bør i en politisk debatt. Vi skylder velgerne dette!

Read Full Post »


Milton Friedman døde i dag. Friedman var en meget sterk tilhenger av markedsøkonomi. Om du så er uenig eller enig i markedsøkonomiens prinsipper så har Friedman betydd mye for den økonmiske tankegangen som har ført verden dit den er i dag.

I 1976 fikk Milton Friedman Nobels økonomipris for arbeidet sitt med forbrukeranalyse, valutahistorie. Han viste også kompleksiteten i stabiliseringspolitikk. Friedman har gjennom sin levetid stått frem som en ypperlig spesialist innenfor sitt område, og han har fungert som rådgiver for flere amerikanske presidenter.

Milton Friedman sto for prinsipper som er sentrale innen Høyre. Individets rett til å velge selv. Dette er et prinsipp hvor han sto beinhardt på innenfor alle områder i alt fra frittt skolevalg til retten til å styre din egen økonomi. Blant æresmedaljene han har mottatt er «The Presidential Medal of Freedom» som han fikk i 1988.

En stor mann er død. Milton Friedman inspirerte mange og hans tanker og ideer lever videre i den verdenen vi har nå. Måtte de også fortsette å gjøre dette. Med dette ønsker jeg å ta ærbødigst farvel med en av vår tids store økonomer, tenkere og forkjempere for enkeltmenneskets rettigheter og frihet.

Read Full Post »