Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2008

Etter at Hamar kommune innførte skjenkestopp 01.30, og Elverum kommune nå i senere tid valgte ikke å gå inn for ytterligere restriksjoner har det pågått en debatt i HA mellom bl.a. meg og nestleder i Juvente; Adrian Farner Rogne.

Disse linkene oppsummerer debatten til nå:

Mitt opprinnelige innlegg

Svar fra nestleder i juvente

Mitt svarinnlegg i dagens HA

Dette er sikkert ikke det siste som blir sagt i denne saken, og jeg kommer til å fortsette å gjøre meg hørt.

Det finnes absolutt viktigere ting enn skjenkepolitikk, men dette er et aktuelt tema i lokalpolitikken akkurat nå, og det representerer viktige prinsipielle forskjeller.

Samfunnets oppgave må være å verne om enkeltmenneskets frihet, og gi restriksjoner til dem som misbruker den friheten de har blitt tildelt. Ikke å straffe alle for noens uansvarlighet og ansvarsløshet. Dette er selve kjernen i et fritt demokratisk samfunn, og disse prinsippene er jeg ikke villig til å rokke ved.

Read Full Post »

I Aftenposten i dag kan vi lese at Sponheim spår mareritt for Høyre. Sponheim fortsetter å fronte sitt regjeringsalternativ som ikke eier den minste forankring i virkeligheten. Høyre, Venstre og KrF har ikke flertall og kommer aldri til å få flertall på Stortinget alene. FrP kommer heller ikke til å støtte en regjering de selv ikke er med i. Det skulle også bare mangle. Jeg er sterkt uenig med FrP på MANGE områder, men det er faktisk et demokratisk problem at Norges største/nest største parti ikke får innflytelse i regjering.

På flere meningsmålinger den siste tiden har Høyre og FrP rent flertall i Stortinget, selv om det er lite sannsynlig at vi får dette i valget, er det meget realistisk at Høyre og FrP vil kunne få flertall med enten KrF eller Venstre. Venstre har nå stilt seg helt utenfor, og Venstre er dermed ikke lenger en del av den borgerlige konstellasjonen. En stemme til Venstre er nå definitivt en stemme til AP! Venstre fremstår for tiden, dessverre, som et anonymt sutreparti uten andre ambisjoner enn å rakke ned på FrP, og så tvil om Høyres integritet.

Jeg tror det er Venstre som kommer til å merke dette i valget. Det skulle ikke forundre meg om Venstre ender opp under sperregrensa. Det er Sponheim som burde forberede seg på et mareritt.

Høyre bør nå sette seg ned sammen med FrP og KrF og forsøke å danne et grunnlag for en felles regjeringsplattform helt uten Venstre.

Read Full Post »

Jens Stoltenberg får sterk kritikk i dagens HA. Etter det fantastiske landsmøte i helgen følte jeg det var på tide å ta et oppgjør med statsministeren.

Stoltenberg har etterlyst en debatt om hva slags samfunn vi ønsker. Denne debatten får han her. For den tar jeg nemlig mer enn gjerne. Sosialdemokratene i Hamar har for alvor noe å svare for nå. Jeg forventer at de kommer på banen og tar debatten!

Les innlegget her

Read Full Post »

For en fantastisk helg! For Hedmark Unge Høyre var det en ære å få arrangere landsmøte. Vi har etter hvert bygget opp en solid organisasjon, og landsmøte på Hamar var en fantastisk måte for oss å markere den jobben vi har gjort.

Noe av det viktigste for meg dette landsmøte var å få vedtatt en skikkelig skatteresolusjon. Ikke fordi det har vært mangel på skattepolitikk i Unge Høyre før, men fordi politiske dokumenter på dette i altfor stor grad har vært preget av økonomiske formuleringer og innfalsvinkler. Skattepolitikken har etter min oppfatning aldri vært problemet til Høyre. Problemet har vært en manglende fokusering på det sosiale ved skattepolitikken. Lavere skatter og avgifter handler om å gi enkeltmenneske mer frihet. Det å la hvert enkelt individ beholde mer av sine egne opptjente penger handler om familieverdier og muligheten til å lykkes. Dette styrker vi ikke med politiske lover og reguleringer; et budskap Unge Høyre markerte tydelig i den nye resolusjonen ”Mindre skatt – mer fellesskap”!

For min del var den eneste store skuffelsen i helgen at vi ikke fikk debattert aktiv dødshjelp. Dette er et viktig verdispørsmål, uansett ståsted, og jeg hadde sett frem til denne debatten. Jeg klarer likevel ikke å føle noe annet enn glede, stolthet og enda sterkere inspirasjon til å jobbe videre etter et landsmøte med så mye bra politikk.

Litt trist var det riktignok å si farvel til Torbjørn Røe Isaksen som avsluttet sin tid som Unge Høyre leder i helgen. Torbjørn har betydd utrolig mye for Hedmark Unge Høyre. Han har vært en inspirasjonskilde og et politisk forbilde for oss alle, og skal ha mye av æren for at Hedmark Unge Høyre er der vi er i dag.

Det er riktignok ikke bare Torbjørn som har betydd mye for Hedmark Unge Høyre. Hele sentralstyret skal ha en stor takk. Derfor er det med stor glede at landsmøte kunne utrope Henrik Asheim til ny leder, og Eivind Saga og Stefan Heggelund til henholdsvis 1. og 2. nestleder. Vi i Hedmark har blitt gjestet av Stefan og Henrik ved mange anledninger de siste 2 årene, noe vi er veldig takknemlig for.

Unge Høyre har sagt farvel til en fantastisk leder, men samtidig ønsket en ny fantastisk leder velkommen. I god konservativ ånd lever Unge Høyre for fremtiden med inspirasjon fra fortiden. Med inspirasjon fra 4 år med Torbjørn, går Unge Høyre en ny fremtid i møte med Henrik. Unge Høyre tror alltid på en bedre morgendag med nye muligheter og nye kamper som skal vinnes.

Høyre må tilbake til regjeringskontorene i 2009 fordi Høyre er et varmt og inkluderende parti som setter de små fellesskapene i fokus, og ikke gjemmer seg bak tomme ord og politiske lover og reguleringer.

I Unge Høyre er man aldri bare en del av en flokk, men et unikt individ i et fellesskap som har plass til alle. Det er derfor jeg er så umåtelig glad i Unge Høyre, og det er derfor Norge trenger vår politikk!

Read Full Post »

I fredagens dagsavisen innrømmer Solhjell hvor lite oversikt han har over situasjonen i den norske skolen. I stedet for å glede seg over at sentrale norske skoleforskere gikk ut å roste skolepolitikken i Høyre-styrte Oslo, og slikt skapte et lite lysglimt i skole-Norges tragiske historie velger Solhjell å flire av Oslo-skolen og skryte av sin egen uvitenhet.

Solhjell sier selv at han ikke har noen anelse om skoleresultatene i Norges største by, og uttaler blant annet følgende:
– «Vi i departementet har ikke kunnet finne fram til disse resultatene, og vet ikke hvor de stammer fra.»

I den grad det i det hele tatt noen gang var noen tvil, så fjerner i hvert fall disse uttalelsene den en gang for alle. Det er skandaløst og skremmende at de som har hovedansvaret for norske skoleelevers utdannelse også er de som vet aller minst om elevenes faglige og intellektuelle nivå.

Det gjør vondt å se på at den rødgrønne regjeringa med SV i spissen raserer kunnskapsprosjektet i den norske skolen. Vi trenger en ny regjering nå mer enn noen gang før. Norske skoleelevers fremtid avhenger av at SV aldri mer får sette sine ben innenfor kunnskapsdepartementet!

Read Full Post »