Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2008

Fairtrade er en urettferdig merkevare som ikke gagner verdens fattigste, tvert i mot!

Det er en pågående debatt om merkevaren Fairtrade i Hamar Arbeiderblad. Unge Høyre var tidligere i uken ute med et presseutspill mot den proteksjonistiske merkevaren Fairtrade. Vi mener den bidrar til det stikk motsatte av sin egentlige hensikt.

(Gry Engelberg, svarer Unge Høyre i HA: (Til Unge Høyre – Fairtrade vs. frihandel)

Les mitt svar her:


Jeg er glad Gry Engelberg henger seg på debatten om Fairtrade, men skuffet over innholdet som ser ut som en kopi av Fairtrade Max Havelaar Norges egne reklamesider på internett, og ikke tar til seg noen av de problemstillingene Hedmark Unge Høyre har fremlagt.
Merkevaren Fairtrade har i altfor lang tid fått lov til å skli inn på markedet uten å bli konfrontert med de kritiske spørsmålene man burde ha stilt. Produkter som Fairtrade bør undersøkes med et ekstra kritisk blikk, fordi det ikke bare er et vanlig produkt. Fairtrade selger noe mer enn det konkrete produktet du tar med deg hjem fra butikkhyllen. De selger en påstand om at du hjelper verdens fattigste ved å velge deres produkt fremfor et annet. De selger en garanti for mer rettferdig handel.
Misvisende
Undersøkelser av Fairtrades prinsipper og produksjonsmetoder viser imidlertid at det er all grunn til å tro at denne påstanden er direkte misvisende. Hvis du kjøper en vare i butikken og den viser seg å være av dårligere kvalitet enn først lovet, har du rett til å gå tilbake til butikken og bytte varen. Når løfter om mer rettferdig handel viser seg å være direkte misvisende er det derimot ikke bare å bytte, eller få igjen pengene tilbake. Skaden er allerede skjedd, og konsekvensene langt større.

Det er åpenbart ikke politisk korrekt å markere avstand mot Fairtrade. Hedmark Unge Høyre er imidlertid ikke redd for å kjempe for rettferdighet, selv om det kanskje er upopulært blant enkelte.

Oppklaringer
Jeg skal ta for meg noen av Engelbergs påstander, og forsøke å komme med noen oppklaringer:

1) «Hedmark Unge Høyre tror de kan forandre hele den internasjonale handelen».Dette er bare tull, og en rimelig usaklig påstand. Det vi kan gjøre, og det Hedmark Unge Høyre vil, er å foreta nødvendige inngrep i Norge. Selv om andre land ikke følger etter, tjener uansett norske forbrukere på dette gjennom flere og billigere varer, samtidig som verdens fattigste tjener stort på et utvidet marked for sine varer, som igjen danner grunnlag for økonomisk vekst. Ulike land regulerer naturligvis markedet sitt på ulike måter, men det vi ser, gjennomgående, er at de landene i verden med de mest åpne markedene også har den høyeste økonomiske veksten.

2) «Jordbruksvarer fra de fattigste landene i verden kan importeres tollfritt til Norge»
Dette er sant for noen få, men langt fra alle. Det er riktig at noen av verdens fattigste har fri markedsadgang i Norge. Dette gjelder såkalte MUL-land (Minst utviklede land). Importen fra disse landene til Norge er rimelig lav fordi de, av ulike grunner, mangler varer som er egnet for det norske markedet. En rekke u-land (utviklingsland) derimot, altså fattige land som ikke faller innenfor MUL gruppen, har en rekke varer med muligheter for et stort marked i Norge, men hindres i dag gjennom høye tollmurer. Disse tollmurene ønsker Hedmark Unge Høyre å fjerne.
Kritikk av Fairtrade
Bare ca. 10 prosent av gevinsten som konsumentene betaler gjennom kjøp av Fairtrade-produkter, går tilbake til produsentene. Fairtrade er slik slett en svært ineffektiv måte å hjelpe de fattige, selv for de få dette gjelder. Den største andelen av bønder som hjelpes gjennom Fairtrade er også fra Mexico; et forholdsvis utviklet land. Dette betyr i praksis at Fairtrade betaler for å støtte, i verdenssammenheng, forholdsvis velstående meksikanske bønder, på bekostning av enda fattigere land. Ved å garantere noen sertifiserte bønder en minimumspris for varene sine, forvrenges samtidig det lokale markedet, hvilket medfører at forholdene for andre lokale bønder blir enda verre.

Fairtrade bidrar også i svært liten grad til økonomisk utvikling, fordi fokuset er å forsørge fattige på deres nåværende sted. Bønder som ikke er konkurransedyktige der de er holdes slik sett tilbake, og på lang sikt forhindrer dette mekanisering, effektivisering og muligheten for vekst. Fairtrade vil dermed i verste fall kunne være et hinder for kommende generasjoners mulighet til et bedre liv.

Uenig
Hedmark Unge Høyre er uenige i påstanden om at Fairtrade bedrer en meget urettferdig verdenshandel. Pris-fiksing og proteksjonisme er det som er urettferdig med dagens verdenshandel, og vi tror ikke at rett medisin for verdens fattige er mer av det samme. Merkevaren Fairtrade er åpenbart uenig, og derfor markerer vi avstand fra denne.

Hedmark Unge Høyre har sett seg lei på Norge -og den vestlige verdens kyniske holdning ovenfor verdens fattigste. For Hedmark Unge Høyre er ikke frihet bare et fint ord vi pynter oss med når det passer seg. Det er det mest grunnleggende prinsippet vi har, og utgangspunktet for all vår praktiske politikk.
Derfor er Hedmark Unge Høye motstandere av illusjonen «Fairtrade», og oppfordrer politikere til å legge bort proteksjonistisk egoisme, og åpne for virkelig solidaritet.

Read Full Post »

Sosialistisk desperasjon

Sosialistene fortsetter sin desperate kamp. Nå er det Unge Høyres ideologi, og de markedsliberalistiske drømmer som er skylden i finanskrisen, skal vi tro AP’s Anne Lise Bakken. En ting skal hun likevel få rett i. Hun skriver at: «Når finanskrisen forhåpentligvis snart er over, vil det fortsatt være noen som sverger til markedsliberalismen. Kristian Tonning Riise er åpenbart en av dem».Det har hun hjertens rett i!

Med overskriften «Å velge sine venner», mener hun å påstå at jeg er rystet over at min ideologi har mislykkes, og at jeg nå burde velge mine venner. Jeg imidlertid opplyse om at hvis finanskrisen har gjort noe med mitt politiske syn, så er det isåfall en bekreftelse på at jeg har valgt riktig. Konservatismen, kapitalismen og markedsliberalismen har nemlig vært:

En trofast venn

(I HA 15.11.2008)

Anne-Lise Bakken synes jeg skal velge mine venner. Jeg kan informere om at jeg har valgt politisk side, og politiske venner for lenge siden. Det var heller ikke et spesielt vanskelig valg. Jeg har valgt å stå på side med de kreftene som har løftet flere mennesker ut av fattigdom enn noe annet. Jeg har valgt å tilhøre den politikken som fører til at land som tidligere har vært noen av verdens fattigste nå har den høyeste økonomiske veksten i hele verden. Jeg har valgt å tilhøre det politiske tankesett som har gitt flere hundre millioner mennesker nye muligheter og håp for framtiden. Markedsliberalismen har vært en trofast venn for dem som har gitt den tillit.

Det gjør vondt når ideologier mislykkes. Det har nok Bakken rett i. Selv har jeg ikke opplevd denne smerten, fordi den ideologien jeg tilhører har vært en eneste lang suksesshistorie når den har fått lov til å fungere. På venstresiden derimot mangler det ikke på fullstendig mislykket politikk med katastrofale konsekvenser. Kanskje er det dette som gjør at sosialister og sosialdemokrater over hele verden, i full desperasjon, nå forsøker å gi markedsliberalismen skylden for en krise som styringskåte politikere har satt i gang.

Markedsliberalisme er ikke frislipp, og det er ikke et system uten regler. Jeg kunne gjentatt alt jeg har skrevet om dette tidligere, men det ser ut som Bakken og hennes meningsfeller kun evner å svare med de samme innøvde replikkene som har florert i avisene den siste tiden. Jeg skal stoppe her. Det gjør vondt når ideologier mislykkes – og jeg skal derfor unnlate å sparke noen som allerede ligger nede.

 

Read Full Post »

Gordon Brown blir eid!

Nå som USA har blitt sosialistisk vender jeg nesen mot Storbrittania der konservative krefter fortsatt er på fremmarsj. Jeg setter nå min lit til David Cameron. 
Her er tre herlige videoer der Gordon Brown blir EID:

Read Full Post »