Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2011

I dag fikk jeg beskjed om nok et eksempel på grove menneskerettighetsbrudd i Venezuela. I Venezuela har det over lengre tid pågått demonstrasjoner mot Chavez-regimets manglende respekt for menneskerettigheter.

Dette er regimets reaksjon på ungdomsorganisasjonen “Generación Libre” (Generation Freedom) sine fredelige demonstrasjoner i Venezuela (saken fortsetter under bildet):

Tidligere i år gjennomførte en gruppe studenter en sultestreik utenfor kontorene til OAS (Organisasjonen av amerikanske stater, Organization of American States, forkortet OAS, regional sammenslutning av alle stater i Amerika og Karibia) der de demonstrerte mot Hugo Chavez og hans mangel på respekt for grunnleggende rettsikkerhetsprinsipper.

General Delfin Gomez Parra, en brigadegeneral i det Venezuelanske Forsvaret, ble i Mars 2006 fengslet etter å ha avslørt massiv korrupsjon ved en statlig sukkerplantasje i Barinas, som han selv var gitt i oppdrag å administrere.

For dette ble Gomez Parra fengslet og – ironisk nok – beskyldt for korrupsjon, nøyaktig det samme han selv hadde avslørt. Han har nå vært fengslet i over 5 år uten rettsak – et grovt brudd på venezuelansk lov som forbyr fengsling i mer enn 2 år, uten rettsak.

Sultestreiken som vokste fra 9 studenter til over 80 i løpet av de 23 dagene den varte i februar i år, tok slutt da OAS gikk med på å diskutere menneskerettighetsbruddene i Venezuela. Demonstrantene krevde at OAS undersøker over to dusin politiske motstandere av Hugo Chavez som de hevder at er satt under tiltale eller fengslet på grunn av politiske motiver. Chavez regjering skal ha gått med på å frigjøre 7 av de 27 fangene det er snakk om.

På mandag skulle Gomez Parras sak opp for retten i rettshuset i Barinas. Da rettsaken nok en gang ble utsatt uten at det ble satt noen ny dato, ble en ny fredelig demonstrasjon avholdt med krav om at bruddene mot Gomez Parras rettsikkherhøt opphører.

Under Guvernør i Barinas, Adan Chavez (Hugo Chavez’ bror) jurisdiksjon, ble en av lederne i organisasjonen, Lorent Saleh, brutalt banket opp og fengslet av politiet. Det samme ble hans mor og en annen student Saleh Yamilet Marialvic Olivares. Hadde vi akseptert slike reaksjoner på fredelige ikke-voldelige demonstrasjoner i Norge?

Generation Freedom krever nå at Saleh, hans mor, og Marialvic Olivares løslates umiddelbart, og at dere sgrunnlovsfestede rett til fredelige demonstrasjoner eterfølges. De varsler også nye demonstrasjoner dersom det ikke skjer.

Det er på tide at slike brudd får litt mer internasjonal oppmerksomhet. Det er også på tide at Erik Solheim og SVs fascinasjon for venstre-regimer i Latin Amerika viker til side for respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Read Full Post »

Legger ut mitt innlegg i VG i dag om Hugo Chavez besynderlige kompisgjeng:


Read Full Post »

« Newer Posts