Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘fengsle’

Som dere har fått med dere har jeg, etter mye skriverier om Venezuela, nylig fått muligheten til å reise til Caracas. Her følger en ny oppdatering.

Ute på gatene i Caracas møter jeg en gruppe med demonstranter utenfor et Venezuelansk fengsel. Det er forøvrig protester, ca 15 hver eneste dag blir jeg fortalt.

Dette virker som en mindre organisert protest men det gjør den ikke mindre alvorlig. Utenfor fengselet har det samlet seg en gruppe med folk, det virker kaotisk, og det stinker i området rundt. På veien bort tråkker jeg nesten på en halvråtten fugl som ligger midt i veien omsvermet av fluer.

Demonstrantene utenfor fengselet demonstrerer mot menneskerettighetsbrudd inne innenfor. Samtidig demonstrerer fangene inne i fengselet, og demonstrantene – som stort sett er innsattes familienmedlemmer nektes sin lovfestede rett til å besøke familien sin innenfor. De har vært voldelige sammenstøt, og myndighetene vil ikke at vi skal hva som skjer der inne, forteller de.

De forteller at de innsatte ikke har rene sengetøy, de har ikke senger en gang, men må sove på gulvet og i telt. I tillegg blir ikke maten de får servert inspisert av noen, og de innsatte blir syke av den.

De sier at de de ble nektet adkoms da de innsatte innenfor begynte å demonstrere mot menneskerettighetsbrudd inne i fengselet. De innsatte har ikke rent sengetøy, de har ikke senger en gang, men må sove på gulvet og i telt. Samtidig er ikke helsemessig sjekket, og de innsatte blir syke av den. Det er heller ingen klassifisering av fanger forteller de, så folk som sitter inne for småforbrytelser kan sone sammen med de verste forbryterne. De får heller ingen form for skolegang, arbeidstrening, eller noenting. De lever i kummerlige forhold og har ingenting å gjøre. Det virker i det hele tatt som en uutholdelig situasjon det er vanskelig å forestille seg.

Demonstrantene forteller at de ganske nylig har blitt angrepet med shock-pistoler av politiet. Det kan forklare noe av den kaotiske stemningen utenfor. Senere på dagen møter jeg Carlos Nieta Palma, som er direktør for menneskerettighetsorganisasjonen «Window to Freedom» som dokumenterer overgrep i Venezuelanske fengsle.

Fengslene i Venezuela er de aller verste i Sør-Amerika, og Sør-Amerika har generelt noen av de verste fengslene i verden.

Jeg spør om han kan identifisere det han mener er hovedproblemene:

1) Fengslene er overbefolkede

Infrastrukturen for fengsle i Venezuela er tilsvarende et antall på 14.000 innsatte, forteller Palma, men til sammen er det over 50.000 mennesker i fengsel. Det er 300% mer enn det egentlig er plass til.

Jeg skyter inn et spørsmål, fordi jeg kommer på artikler jeg har lest om den kjente fengselsaktivisten Humberto Prado som har vært utsatt for overgrep og forfølgelse for sitt arbeid for innsattes rettigheter, og lurer på hvorfor det er kontroversielt å arbeide for dette. Burde ikke dette være noe alle er interessert i å forbedre?

– Regjeringen er ikke interessert i at det skal bli avslørt hvor elendige forholdene i fengslene er, sier Palma. De vil ikke tape ansikt internasjonalt. Det hele handler om en image greie. Det er direkte tragisk.

Han fortsetter:

2) Mangelende rettsikkerhet

De fleste fanger er fortsatt «on trial», og har ikke fått en dom. Grunnloven i Venezuela slår tydelig fast at det ikke er lov å holde noen fengslet i mer enn 2 år, uten at de får en dom, men denne loven overskrides til stadighet.

3) Manglende tiltak

Fangene har absolutt ingenting å gjøre. Ingen skolering. Ingen arbeidstrening. Regjeringen har et musikprogram, men det er bare i 3 fengsle og omfatter ca 1200 fanger. De resterende nesten 40.000 har ingenting å gjøre. Konsekvensen er at fengslene i stedet blir en eneste stor mafiavirksomhet. Hvilket leder til problem 4:

4) Kriminalitet

Kriminaliteen inne i fengslene er overveldende. Fangene kontrollerer mafiaen, de har tunge våpen og dop innenfor fengselsmurene. Vi har funnet håndgranater og maskingevær som brukes i gjengkamper, inne i fengslene, for å erobre territorier og makt.

Det skjer flere mord inne i fengslene i Venezuela, enn i hele Latin-Amerika – sammenlagt (!).

5) Fangene er ikke klassifisert.

Hvem som helst kan havne med hvem som helst. Småkriminelle soner sammen med de verste drapsmennene.

6) Statlig korrupsjon

Offentlige tjenestemenn deltar i korrupsjonen. Vi snakker vakter, statsadvokater, og offentlige tjenstemenn som aksepterer bestikkelser og lar utviklingen eskalere. Samtidig er fengslene i Venezula statlig styrt. Justisdepartementet administrerer og nasjonalgarden står for sikkerheten. Fengslene kontrolleres og administreres av staten samtidig som regjeringen – landets øverste politiske organ – er en del av korrupsjonen. Det er en håpløs situasjon. De som egentlig skal løse problem, er de samme som skaper problemet, og ingen ønsker å gjøre noe med det. Tvert i mot.

Jeg spør hva Palma mener må gjøres. Han er rask med å liste tydelig og punktlig opp:

– Vi trenger for det første en stab som operer etisk.

– Vi må ta kontroll over korrupsjonen i regjeringen.

– Vi trenger mer lokal kontroll over fengslene. Slik at det er kommunene, og fengselsdirektøren som har det daglige ansvaret.

– Ikke minst trenger vi en stab som er trent i å administrere fengsle, og ikke militære som ikke har den fjerneste kunnskap om eller trening på problemstillingene inne i et fengsel.

Read Full Post »