Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kalde krigen’

Daniel Hannen beskriver problemene med bailouts på et drøyt minutt.

«Hvis svaret på finanskrisen var å ta penger ut av skattebetalernes lommebøker, og gi det til nasjonalt og internasjonalt byråkrati. Hvis vi alle ville fått det bedre av at statlig administrasjon bestemmer for oss hvordan vi skal bruke pengene våre, ville vi tapt den kalde krigen, og denne debatten ville foregått på russisk!»

I rest my case!

Read Full Post »

Stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, Gunnar Gundersen, var i går ute med et glimrende utspill om rovdyrproblematikken rundt Osdalsulvene!

I den anledning legger jeg ut et innlegg jeg holdt på Unge Høyres landsmøte i fjor, som tar for seg noe av den samme problematikken. Anledningen var behandlingen av miljøprogrammet, der det bl.a. var et foreslått kapittel om rovdyr og bøndenes erstatningsordninger (noe det antakeligvis var bymennesker som hadde utarbeidet) som jeg reagerte kraftig på.

Etter å ha blitt kalt bl.a. ulvefascist av Torbjørn Røe Isaksen (som likevel halvveis støttet saken til Hedmark, bare ikke i samme krasse ordvendinger, og gikk inn for et kompromissforslag) ble avsnittet endret og vedtatt.

Enkeltmenneskets frihet og rett til å forsvare seg selv, familien sin, eiendommen sin, næringsvirksomheten sin eller husdyrene sine vil ALLTID komme forann ulvens rett til å leve i mine øyne!

Innlegget følger under:

Året er 1989 – den kalde krigen er over. Faren for russisk invasjon er overhodet ikke et tema lenger, men knapt 10 år senere er invasjonen en brutal realitet for deler av distrikts Norge, og etterlevninger fra den gamle kommuniststaten terroriserer på nytt befolkningen. Men denne gangen er det riktignok i form av firbeinte skikkelser med fråtsende kjeft og skarpe tenner.
 
Slik burde historien om den nye ”norske” ulven egentlig startet. For siden sovjetulven gjorde sitt inntog i Norge, har den norske ulve,- og rovdyrpolitikken vært en verkebylle for distriktene og en skamplett på den politiske arenaen.
 
Kjære landsmøte,
 
Det er lenge siden jeg har lest, hørt eller til og med drømt noe så dumt som kapittelet om rovdyr i miljøprogrammet.. Jeg vil nesten gå så langt som å si at det hadde vært mer intelligent å be Hallgeir Langeland om å utarbeide Unge Høyres forsvarspolitikk.
 
Vi er nødt til å innse at store levedyktige rovdyrstammer, fortrinnsvis ulven, er totalt uforenlig med noen form for sivilisasjon i Norge. Likheten mellom rovdyr og sosialister er slående, for rovdyr er til enhver tid, akkurat som sosialister i posisjon, en trussel mot folks ferdselsrett, mot den privat eiendomsrett, mot folks mulighet til å drive en effektiv næringsvirksomhet og mot det enkelte individets rettigheter.
 
Det er absurd, og det opprører meg at Unge Høyre, frontkjemperen for enkeltmenneskets frihet i Norsk politikk, som jeg egentlig er umåtelig stolt av å være medlem av, i dette tilfellet bryter fullstendig med sine egne verdier.
 
Hvor ble det av trygge lokalsamfunn? Trygghet for hus, hjem og jobb? Privat eiendomsrett? Gjelder ikke dette for distriktene? Hva med barnas rett til å leke trygt i skogen, hva med eldres rett til å gå tur og plukke bær ute i naturen. Er det slik Unge Høyre skal vinne valget i 2009? Med en urbanisert elitepolitikk som er omtrent like demokratisk som to ulver og en sau som møtes for å stemme over hva de skal ha til middag?
 
Både Jerv, Gaupe, Bjørn og Ulv påfører sauebøndene i Hedmark store tap. Det nytter ikke å drive en effektiv, progressiv og produktiv næringsvirksomhet på erstatningspolitikk. De store erstatningssummene fungerer i stor grad bare som et overlevelsesmiddel for bøndene. Sammen med den tiltaksløse rovdyrpolitikken blir dette praktisk talt ikke annet enn å bruke skattebetalernes penger på å holde en underskuddsbedrift i live.
 
Ulven er en lystmorder. En ulv kan lett drepe flere hundre sauer i løpet av en kveld hvis den fårlov. Det verste er imidlertid ikke at vi kaster bort skattebetalernes penger på å verne om lystmorderes rett til å herje fritt. Det verste er at vi innbiller oss at livskvalitet bare handler om hva slags erstatningssum man får. Særlig frykten for Ulv reduserer livskvaliteten til vanlige folk i distriktene, og denne kan ikke kjøpes vekk med penger. Her trengs det handling!

Det finnes ingen gode argumenter for å bevare ulv i Norge. Ulven er ikke en del av det norske biologiske mangfoldet. Den norske ulven er utryddet. Dagens ulv i Norge er avkom fra russiske streifdyr. For å sitere vår tidligere landbruksminister Johan C Løken, og snakke et språk byfolket kanskje forstår:

”Sett fra et naturvitenskapelig syn kunne det argumenteres sterkere for å gjenopprette slum øst for akerselva enn å gjenninføre ulv i Norge”

For to år siden var vårt kjære sentralstyremedlem og kommende nestleder Stefan Heggelund oppe på talerstolen og ønsket ulven velkommen til Nordmarka. Det kunne vært spennende å se dette forslaget gjennomført i praksis, for jeg tror det hadde holdt at Stefan så en litt sint hund som lignet på en ulv, før han ville blitt sett vandrende i Nordmarka med rifla på ryggen!
 
Kjære landsmøte. Jeg har en innrømmelse å komme med, nei, i motsetning til Stefan har jeg ikke vært sosialist, men som naiv fjortiss har jeg en svart fortid som ulvevenn. Men også jeg gikk fra å være dum til å bli smart.

Jeg oppfordrer herved landsmøtet til å gjøre det samme, og stemme for Hedmarks endringsforslag.

Read Full Post »