Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lekser’

SV i regjering er og blir en farse. Hvis de ikke er anonyme, så er de uten innflytelse, eller fremstår som en dårlig vits. Kristin Halvorsen har klart kunststykket å fylle alle nevnte kategorier.

Den siste tiden har den rødgrønne regjeringen, med Halvorsen i spissen, rettet sin oppmerksomhet mot hvilke plagg norske skoleelever skal få lov til å bruke. Å debattere skolebarns bruk av skaut er tydeligvis viktigere for de rødgrønne enn barns lese -og skrivevansker. Det er snart betimelig å spørre om SV i det hele tatt har noen visjoner for norsk skole, eller om de bare er handlingslammet.

Mobbing
Halvorsen begynte sin periode som kunnskapsminister med et tappert forsøk på å ta et oppgjør med mobbing i skolen. Det eneste problemet var at mobbingen i skolen har økt hvert eneste år med rødgrønn regjering. Alle ønsker jo naturligvis å komme mobbingen til livs, så da dette «oppgjøret» med mobbing ikke inneholdt et eneste tiltak, ble det derfor forståelig nok ikke møtt med noen voldsom jubel eller genierklæringer.

Lekser
Jeg skal ikke gå i SV-fellen og komme med krass kritikk uten egne løsninger, for i Høyre mangler vi hverken visjoner eller forslag til tiltak i norsk skole. Kunnskap krav og kvalitet har vært Høyres skole-mantra i lang tid. Det er ikke lenge siden det var upopulært å snakke om kunnskap i skolen. Nå vil alle snakke om det, men det er langt mellom de konkrete tiltakene, og med SV i førersetet har regjeringen bare kommet med tiltak som vil redusere kunnskapen. Høyre arrangerte nylig en ungdomsskolekonferanse der skolepolitisk ansvarlige i kommuner og fylker fra hele landet kom med innspill. Et viktig innspill er at samarbeidet mellom skole og hjem må bli bedre. Lekser er et av de viktigste kontaktpunktene mellom skolen og foreldrene, men i stedet for å styrke samarbeidet mellom skole og hjem, og innføre leksehjelp for de som trenger det, ønsker SV at elever allerede på barneskolen skal slippe hjemmelekser. Det er i tidlig alder at gode arbeidsvaner utvikler seg, men kunnskapsutvjevning ser ut til å være viktigere for SV enn kunnskapstilegning.

Yrkesfag
Ingenting er mer urettferdig enn å behandle ulike elever likt. Alle elever har krav på individuell oppfølging, og tilrettelagt undervisning. Høyre erkjenner at elever har ulike talenter, utgangspunkt og interesser, og derfor ble «Yrkesfagløftet» lansert. Med konkrete tiltak som bl.a. egne læreplaner for yrkesfag, fagrelatert teori, og mulighet for opplæringsprogrammer i bedrifter, skal yrkesfagopplæringen skreddersys rundt den enkelte. Hvis vi skal få dyktige fagfolk, må fagutdanningen anerkjennes som et likeverdig og fullgodt alternativ til studiekompetanse. I stedet for å vurdere Høyres forslag, har Kristin Halvorsen bare bedrevet lite konstruktiv polemikk om hvorvidt dette henger sammen med Bondevik II regjeringens skolereform.

Karakterer
Høyre har konsekvent kjempet for mer krav og kvalitet i skolen. Vi tror elever trives best når de lærer mest. Å stille krav til elever er å ta dem på alvor. Det motsatte er å si at vi gir dem opp. Vi har derfor bl.a. foreslått å innføre karakterer i noen fag allerede i 5. klasse og styrke de nasjonale prøvene, slik at vi får mer kunnskap om skolen. Høyre vil stille krav til både elever, foreldre og lærere, og bruke sunn konkurranse for å oppnå resultater i skolen. Kristin Halvorsen har i stedet fokusert på hvorvidt lærere skal få lov til å bruke plusser og minuser bak karakterene på prøver.

Ta elevene på alvor
Kristin Halvorsen var også nylig ute, og foreslo, sitat: «en kulere skole», med mer bruk av twitter og facebook i timen. Det lignet mest av alt på et desperat forsøk på å appellere til ungdommen, og hun fikk da også svar som fortjent: «Det er helt greit at politikerne vil lære seg å tvitre, men ikke tving det på oss som kan det. Sosiale medier er noe de fleste ungdommer mestrer og er interessert i, så hvorfor skal vi bruke  viktig undervisningstid på det da. Når ble disse mediene til hjelp for styrking av realfag? (…) Kristin Halvorsen, jeg er på Facebook, og det jeg lærer der bør ikke inngå i noens pensum», skrev 14 år gamle Sonje Brøndmo på bloggen femten.no. Jeg anbefaler Kristin Halvorsen å høre på Sonje. Dagens ungdom har ikke noe særlig behov for å lære å bli «kul» av middelaldrende statsråder. Kunnskapsministeren burde begynne å gjøre jobben sin, i stedet for å drømme om å bli «kidsas» nye rollefigur. Det tror jeg også elevene ville satt pris på.

Dumskap
Jeg håper avslutningsvis at SV og de rødgrønne vil slutte å holde igjen tøylene for kunnskap, krav og kvalitet i skolen. Elever ønsker å lære, enten Halvorsen tror det eller ei. Det er på tide at Kristin Halvorsen tar problemene i skolen, og elevene i skolen, på alvor. Halvorsens departement – kunnskapsdepartementet – skal per definisjon fremme kunnskap. Så langt har det ikke fremmet stort annet enn dumskap.

Reklamer

Read Full Post »