Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Marcel Granier’

Jeg fortsetter debatten omkring Oslo Freedom Forum (OFF) i Dagsavisen i dag. Den 30. juni hadde jeg et innlegg tittelert «Lemfeldig omgang med sannheten» der jeg tok for meg noen merkelige tolkninger av menneskerettighetene, da OFF ble beskyldt for å være politisk ladet.

Et par dager senere svarte idehistoriker, Yves Boutroue med et dårlig skjult forsvar for Chavez (siden det kun er hovedinnlegg som publiseres på nettet så gjengir jeg Boutroues innlegg i sin helhet på kommentarfeltet slik at dere kan følge debatten). En idehistorikers fremste oppgave er å kontekstualisere – Boutroue har tydeligvis misforstått dette til å bety at han kan lese virkeligheten akkurat slik han ønsker. Hans påstander er så skremmende svake og kan så lett tilbakevises, at jeg mistenker at Boutroue har lagt all akademisk lærdom om kildekritikk til side til fordel for radikale  politiske motiver.

Her er innlegget, publisert i Dagsavisen 14. juli, 2010:

Skremmende svake påstander

I et merkelig svar på mine kommentarer om Oslo Freedom Forum nevner ikke idéhistoriker Yves Boutroue konferansen, som var debattens utgangspunkt, med ett ord. I stedet fokuserer han utelukkende på å frembringe en kaskade av ”fakta” og tall om Leopoldo Lopez og venezuelanske medier.

Først påstår Boutroue at Lopez støttes av organisasjoner med «ekstreme intensjoner», og nevner ”Solidaritetskomite for politisk forfulgte i Venezuela”. Jeg sjekket hvem disse ”ekstremistene” er. Det er bl.a. fredsprisvinner Lech Walesa, den tsjekkiske forfatteren Vaclav Havel, tidligere slovensk politisk fange Janez Janša og Høyres nestleder Jan Tore Sanner. Boutroue har mao en svært merkelig definisjon av ”ekstremist”.

Boutroue påstår at nittifem prosent av radio-og tv-kanaler i Venezuela er i hendene på private konservative aktører. Sannheten er at Globovision er den eneste gjenværende nasjonale uavhengige TV-kanalen som er kritisk til regjeringen. Eieren, Guillermo Zuloaga, har nylig rømt landet etter en utstedt arrestorde på ham. Utenom Globovision følger alle TV-stasjoner regjeringens retningslinjer. Hvor privat er man egentlig uten retten til å ytre egne meninger?

Boutroue innrømmer at Chavez har stengt 34 radiostasjoner, men tar Chavez i forsvar fordi han angivelig kun har vedtatt lover mot udemokratiske virkemidler – som oppfordring til mord. Faktum er at mer enn 200 stasjoner nylig er stengt pga regjeringskritikk. Forsøker Boutroue å påstå at samtlige regjeringskritiske medier i Venezuela oppfordrer til mord?

I Chavez’ Venezuela betyr kritikk at du er en fiende av staten, og journalister risikerer inntil fire års fengsel for publisering av materiale som kan «skade statens stabilitet.» Loven slår også fast at publisert informasjon som er «falsk» eller tar sikte på ”å skape offentlig panikk” vil bli straffet med fengsel. Boutroue sier at dette ”ville arte seg naturlig i Norge”. Har han sett en norsk avis? Skulle Norges regjering beordre en journalist fengslet pga falsk informasjon? Bare tanken er absurd.

I stedet for å stå opp for arbeiderne har Chavez angrepet fagforeningene og forsøkt å erstatte alle med en som er regjeringsvennlig. Chavez har brutt ILOs deklarasjon om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, og har blitt dømt for dette av AFL-CIO og International Confederation of Free Trade Unions. Den uhyggelige sannheten om Chavez er at han hevder å hjelpe de fattige, men bruker mer penger på russisk militærutstyr enn noen venezuelansk regjering i historien.

Jeg anbefaler alle å se presentasjonene til Lopez og Granier fra Oslo Freedom Forum selv. Samtlige er på YouTube. I et fritt samfunn burde folk ha rett til grunnleggende sivile rettigheter, sivil protest og ytringsfrihet. I Venezuela er dette kriminalisert. Å avdekke sannheten om disse forholdene på en konferanse i Norge er noe alle bør ønske velkommen.

Read Full Post »