Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nulltoleranse’

Folk sier ofte at vi skal la være å slå politisk mynt på en sak som mobbing. Mobbing er noe alle er imot, og som alle ønsker å gjøre det beste vi kan for å bekjempe. Får vi håpe…

Når mobbingen i skolen har økt hvert år under de rødgrønnes ledelse er det selvsagt ikke fordi de rødgrønne ønsker mobbing. Jeg er helt sikker på at Kristin Halvorsen er dønn ærlig når sier hun vil komme mobbingen til livs. Jeg skjønner imidlertid ikke hvorfor man skal utrede i det vide og brede, og lansere nye ting, når vi hadde tiltak som fungerte bra.

Noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde var å kutte i den forrige Høyre-regjeringens prosjekt med antimobbeprogram. Det var et svært vellykket prosjekt. Mobbingen gikk ned med over 30 prosent, mot en gjennomsnittlig økning på 10 prosent i årene fra 1995 til 2001. Med Høyre i regjering ble mobbing i skolen altså redusert for første gang på ti år. Under de rødgrønne har mobbingen på nytt økt hvert år. Kanskje trodde de rødgrønne at Bondevik II regjeringens prosjekt hadde vært så vellykket at man nå kunne ta en pause fra antimobbearbeidet. Eller kanskje trodde man at dette nå ville gå av seg selv, uten at man satte politisk fokus på saken. Det er egentlig helt forståelig om de rødgrønne tenkte slik, men ettersom mobbingen økte på nytt burde man kanskje trodd om igjen.

Kampen mot mobbing krever bevisstgjøring. Prosjektet med antimobbeprogram viste at mobbingen gikk ned når man hadde tungt politisk fokus på det. Noen ting kan ordnes ved å skrive under på et papir. Sier sentralbanksjefen at styringsrenten er 2 prosent, så er den 2 prosent. Hvis Stortinget sier at strafferammen for en kriminell handling skal økes med 1 år så øker den med ett år. Hvis kunnskapsministeren sier at hun vil komme mobbingen i skolen til livs, så er det ikke noe mer enn et varsel om noe som skal komme. I dette tilfellet er ikke jobben gjort ved å sette navnet sitt på et notat fra kunnskapsdepartementet, den er knapt begynt.

Hadde folk sluttet å mobbe fordi kunnskapsministeren sier det, er jeg sikker på at vi hadde hatt null mobbing i Norge. Dessverre er ikke verden så enkel, og det skjønner naturligvis de rødgrønne. For også de lanserte sitt eget ”manifest mot mobbing”. Problemet er bare at resultatene uteble. Så hva er feil?

Er det slik at kunnskapsministeren og den rødgrønne regjeringen synes det er så utrolig vanskelig å innrømme at forrige Høyre-regjering hadde et riktig fokus på dette? At man heller fortsetter å vandre i blinde heller enn å gjøre det vi vet at har effekt: tydelig nulltoleranse mot mobbing, antimobbeprogram på alle skoler og solid politisk oppfølging? Eller er det ganske enkelt slik at regjeringen ikke prioriterer dette like høyt?

Reklamer

Read Full Post »