Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘RU’

Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom vil trekke norske soldater ut av Afghanistan. De mener NATOs tilstedeværelse bare styrker Taliban. Krigen i Afghanistan er inne i en kritisk fase, men å påstå at situasjonen ville blitt noe bedre om soldatene trakk seg ut er ganske merkelig.

I dag kan vi lese på Dagbladet at Taliban i dag har henrettet en 7 år gammel gutt i den sørvestlige Helmand-provinsen i Afghanistan. Han var beskyldt for å være spion. En sju år gammel gutt.

Tror RU og SU virkelig at det er mulig å gå inn i rasjonelle fredsforhandlinger med en gruppe som henretter små barn offentlig, med påskudd om å være spioner??? Finnes det i det hele tatt et tilfelle der disse sosialistene innser at det ikke alltid går an å sette seg ned ved et bord å snakke med hverandre?

Det ironiske her et jo at RU mener at Norge er et så dårlig land å bo i at vi trenger revolusjon. De har riktignok gått bort ifra væpnet revolusjon, men revolusjon trenger vi visstnok like fullt. Men i Afghanistan, der kvinner nektes å gå offentlig uten å skjule hele ansiktet og kroppen, der kvinner nektes stemmerett, der jenter nektes skolegang og får syre kastet i ansiktet sitt, og der små barn blir henrettet – der mener RU og SU tydeligvis at det er helt uforståelig at man trenger å ta til motmæle med våpen.

Forstå det den som kan.

Reklamer

Read Full Post »

Når man tror toppen av ignoranse er nådd, kommer RU stadig til unnsetning.

I anledning NATOs 60-års dag reiser RU nå ned til Strasbourg for å demonstrere mot NATO-toppmøtet.

RU leder, Mari Eifring, er ikke mindre freidig enn at hun hevder følgende: «NATO skaper mer utrygghet og spenning i verden, framfor å skape sikkerhet. – Norge vil stå mye bedre som en selvstendig stemme utenfor NATO, nå er det på tide at vi trekker oss ut av Afghanistan og sender vårt avskjedsbrev til NATO»

Om NATO skaper mer utrygghet for noen, så er det for Taliban, og det ser i hvert fall ikke jeg på som noe negativt. Jeg synes det er rimelig latterlig at RU, som ellers liker å markere seg som feminister – som kjemper for likestilling i Norge, og som arrangerer feministiske selvforsvarskurs slik at jenter skal kunne forsvare seg mot voldtektsmenn, ( det er rimelig ironisk at RU vil bruke penger på feministiske selvforsvarskurs – men ikke mer politi i gatene. Partiet som ellers er for at alt skal være statlig, mener altså at det skal være en privat oppgave – ikke en statlig en – å beskytte folk mot voldtekt, men det er en annen debatt)  tydeligvis mener at kvinners rettigheter i Afghanistan ikke er vært like mye som kvinners rettigheter her i Norge.

For hva er det som har skjedd i Afghanistan etter at NATO gikk inn:

          Afghanistan har nå en folkevalgt president.

          Afghanistan har nå en nasjonalforsamling der nær 40 prosent er kvinner.

          Infrastrukturen, skolegangen og helsevesenet er sterkt forbedret.

          Levealderen øker, og færre barn dør av sykdom og epidemier, enn under Taliban.

          I fjor begynte 400.000 jenter på skolen, og ti universiteter er etablert – mot knapt ett for bare få år siden

          2 MILLIONER Afghanske jenter går i dag på skolen – mot NULL under Taliban-styre. For å bekjempe dette heller Taliban syre i ansiktet på jentene for å straffe dem og spre frykt.

 

Jeg er stolt av den innsatsen norske soldater gjør i Afghanistan, og mener at bevilgningene til forsvaret burde økes – og at vi tvert imot burde sende flere styrker – og til de områdene der NATO har bruk for det. RU utviser en fullstendig manglende solidaritet med det Afghanske folk.

 

Norge burde fortsette å yte all den hjelpen vi kan for å verne om menneskerettigheter, beskytte sivilbefolkningen i Afghanistan, og på sikt bygge et selvstendig demokrati – det vil ta tid, det vil ikke være lett, og det vil by på mange utfordringer. Men jeg er stolt av den jobben forsvaret gjør, og vil ikke gi opp – i motsetning til RU.

 

I denne anledningen har jeg opprettet en facebook gruppe: Flere norske soldater i Afghanistan!

 

Når det ikke er like mange kvinnelige toppledere som mannlige, i Norge, så blir det rabalder, men når Taliban-styrker kaster syre i ansiktet på jenter som bare søker å komme seg til skolen, så holder man kjeft. RØD UNGDOM BURDE SKAMME SEG.

 

(Her kan dere forøvrig se nestleder i Unge Høyre, Stefan Heggelund, knuse leder i Rød Ungdom, Mari Eifring på debatt på I kveld):

Read Full Post »