Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘slaveri’

(LES HELE INNLEGGET PÅ NYEMENINGER.NO)

Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, har kommet med løsningen på eldrebølgen; tvangsarbeid!

I programmet ”Rett på” i P1, foreslår Rolf Rønning at alle som ikke avtjener førstegangstjenesten i stedet bør pålegges en slags samfunnsplikt. Der skal alle ungdommer som ikke innkalles til forsvaret tvinges inn i f.eks. omsorgssektoren ett år.

Dette minner skremmende om slik arbeidspolitikk man drev med i Sovjetunionen før i tiden. Av inspirasjonskilder i dag kan man kanskje se til Cuba eller Nord Korea. Dette er klassisk planøkonomi, eller en slags planøkonomi light, fordi det her begrenses til ungdom.

I dag opplever vi det man tidvis alltid vil oppleve ettersom samfunnet er i endring, nemlig et misforhold mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. Vi ser en eldrebølge som kommer, og har i dag ikke nok arbeidskraft i helsesektoren til å møte denne utfordringen i fremtiden. Vi har et misforhold mellom markedets behov for omsorgsarbeidere og tilgjengelig arbeidskraft innenfor denne sektoren.

Det naturlige i et fritt samfunn er da at behovet for arbeidskraft vil generere større etterspørsel, ettersom det vil bli nødvendig å gjøre helsearbeid mer attraktivt på ulike måter, og fordi dette vil erstatte andre ting. Slik har det alltid vært siden over 90% av Norges befolkning jobbet i primærnæringene. Skal vi følge Rønnings logikk burde vi jo hatt omfattende planøkonomi før den industrielle revolusjon. Hvordan skulle vi ellers fått folk fra landbruket og inn i industrien? (…)

(LES HELE INNLEGGET PÅ NYEMENINGER.NO)

Read Full Post »