Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SSB’

I dag har VG en artikkel om støy i nabolaget, der de informerer om dine rettigheter når naboen støyer for mye. ”Naboen din har faktisk ikke lov til å klippe gresset døgnet rundt”, opplyser artikkelen, og henviser til straffeloven.

Artikkelen melder at hundretusener plages av nabostøy, og at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at åtte prosent av beboerne i Oslo og Akershus oppgir at de plages av dette.  Nå finnes det sikkert noen unntakstilfeller der man nærmest trenger å troppe opp med straffeloven før naboen skjerper seg, men det våger jeg å påstå at gjelder et lite mindretall.

I Elverum kommune var det for noen måneder siden debatt om forbud mot gressklipping etter kl 5. Dette er et sykdomstegn ved samfunnet vårt, og problemet er ikke mangel på regler. Jeg tror nettopp det er dette stadige fokuset på regler som skaper mye av problemet. I stede for å snakke med hverandre, har vi fått et samfunn der vi må henvise til straffeloven om naboen klipper gresset høylydt på ugunstige tidspunkter, eller spiller høy musikk. Hvorfor er det så vanskelig å banke på døra hos naboen og spørre om han ikke kan klippe gresset litt tidligere på dagen?

For få dager siden foreslo Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Mertefe Bartinlioglu, at eldre, uføre og gravide må få egne røde seter på buss, t-bane og trikk. Hvis dette blir nødvendig bør det være et alvorlig varsko. Vi kan jo se for oss et scenario der alle de røde setene på bussen er opptatt og det kommer to eldre mennesker, som er dårlige til beins inn på bussen. Skal de måtte stå fordi ”eldre-setene” er opptatt?

Jeg har knapt fylt 22 år enda, så jeg har lite empirisk belegg for å mene noe om dagens ungdom er verre eller bedre enn gårsdagens. Og voksne mennesker har jo alltid ment at alt var så mye bedre før, så den debatten blir man antakelig aldri klok på. Men, uansett om det har blitt bedre eller verre – det fremgår ganske åpenbart av denne debatten at vi trenger et fokus på omtanke og folkeskikk, ikke straffeloven.

Jeg vil nemlig slippe å måtte gå rundt med ”Norges Lover” i kofferten den dagen jeg blir gammel, for å få en sitteplass på bussen.

Read Full Post »