Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Staffan de Mistura’

Folk som ikke forstår de mest grunnleggende prinsippene i et demokrati bør ikke få representere FN som spesialutsending noe sted. FNs spesialutsending i Afghanistan, Staffan de Mistura, burde få sparken umiddelbart.

Angrepet fra sinte demonstranter i Afghanistan som førte til at 7 FN-ansatte mistet livet har berørt mange. Særlig tungt er det naturligvis for FNs utsendinger i Afghanistan som har mistet kjære venner og kolleger. Det forsvarer imidlertid ikke slike uttalelser som Staffan de Mistura har kommet med.

Å gjøre seg til forsvarer av voldshandlinger på grunn av noens ytringer er det stikk motsatte av FNs overordnede mål: å arbeide for «internasjonal fred og sikkerhet». Pastor Terry Jones koran-brenning er en idiotisk handling, men det er ikke sånne som Jones som er en trussel mot verdensfreden. Den kommer fra sånne som Mistura som forsvarer voldens plass som erstatning for ord.

Mistura uttalte nylig at han mente pastor Terry Jones burde holdes ansvarlig for de grusommer handlingene mot FN-ansatte:

«Den som bør få skylda for dette, er den personen som skapte nyheten, personen som brente Koranen. Ytringsfrihet er ikke det samme som frihet til å krenke andres kultur, religion eller tradisjoner», sier Mistura

Hvordan en person med slike holdninger kan få fortsette å representere FN fatter jeg ikke. Holdningene er jo et hån mot alt FN jobber for.

Ytringsfriheten er faktisk – enten vi liker det eller ei – en juridisk rett til å krenke. Jeg har rett til å krenke andre, og de har rett til å krenke meg. Der sterke meninger møtes vil det alltid være noe som kan føle seg fornermet. Det er ikke mulig å aksepterer meningsytringer, hvis folk skal ha en rett til ikke å føle seg krenket.

Noe annet er uforenelig med noen form for demokrati eller fredelig samfunn.

Skal vi følge Misturas logikk ville det vært legitimt med nye kristne korstog mot alle muslimske grupperinger eller land som har gjort krenkende ting mot kristendommen, eller vestlig kultur. Og dersom Oslo bispedømme hadde mobilisert til masseangrep på TV2-ansatte, da Otto Jespersen brente bibelen på Rikets Røst i 2006, må Mistura da tydeligvis mene at det ville vært Jespersens ansvar.

Ytringsfrihet er den mest grunnleggende bærebjelken i et demokrati, nettopp fordi ytringsfriheten ikke er enkel. Dersom vi kun forsvarte ytringsfriheten når den beskytter ytringer vi liker, så har dens funksjon egentlig opphørt å eksistere. Ytringsfriheten blir først relevant når den beskytter ytringer vi ikke liker.

Personlig har jeg ikke noe behov for å forsvare Terry Jones, og hans handlinger. Jeg synes Koran-brenningen var unødvendig, og ganske idiotisk når vi vet hva den betyr for mange. Likevel er Jones ved sin fulle rett til å brenne hvilken bok han vil, eller si høyt akkurat hva han mener om noens kultur, religion eller tradisjoner. Gale pøblers handlinger kan ikke og skal ikke rokke ved dette.

Dersom man aksepterer meninger, er man samtidig nødt for å akseptere krenkelser. Juridisk. For en krenkelse skal selvfølgelig ikke beskyttes mot moralsk avsky. Ytringsfriheten forsvarer også min rett til å reagere på ytringer jeg ikke liker, men ikke med vold. Det er hele kjernen i et demokratisk samfunn, at meninger skal kunne måles mot hverandre.

Det er derfor viktig å alltid være seg bevisst forskjellen på en moralsk og juridisk fordømmelse av ytringer. For vi må ikke komme dit at vi diskuterer sensur av noens ytringer, fordi noen ikke takler dem. Det ville være et sykdomstegn for samfunnet, og samtidig et hån mot alle tolerante mennesker. For hva sier det egentlig om oss mennesker hvis vi ikke klarer å dementere hatefulle ytringer med toleranse?

Hvis vi snur om på det så vil det også være slik at tolerante ytringer alltid vil krenke intolerante mennesker. Hvis vi av frykt for de intolerante meningene er nødt for å sensurere dem, fremfor å bekjempe dem verbalt, så er det ikke intoleransen vi har drept, men toleransen.

Derfor er Misturas ytringer en større fare for demokratiet, enn noen ytterliggående pastor noensinne har vært.

Reklamer

Read Full Post »