Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utdanningsdirektoratet’

Det er en ting sosialdemokratiet hater mer enn noe annet og det er forskjeller. Det spiller liten rolle om det er negative eller positive forskjeller. Forskjeller skal vi ikke ha noe av i dette landet.

De siste som nå ser ut til å måtte lide for Regjeringens forskjellshat er flinke skoleelever i Hordaland. Bergen Handelsgymnasium  har gjennomført et prøveprosjekt der man får muligheten til å ta videregående skole i en spesielklasse på to år i stedet for tre år. Man skulle jo tro at dette for de fleste ville virke som et positivt tiltak. Det skal jo godt gjøres å problematisere at flinke og engasjerte skoleelever ønsker å fokusere på skolen, og gjøre seg ferdig med den på kortere tid. Det gjelder dog ikke hvis man tenker med en rødgrønn hjerne. Da blir dette et stort problem.

Utdanningsdirektoratet gjemmer seg bak loven som sier at ungdom har rett på tre års heltids videregående opplæring.

«Søknaden fra Hordaland fylkeskommune vil begrense rettigheter elever har etter opplæringsloven og krever således lovendring før å kunne gjennomføres», skriver direktoratet i sitt avslag på fylkeskommunens søknad om å videreføre prosjektet.

Det er ganske interessant argumentasjon. Betyr det at sykemeldte har forbud mot å begynne å jobbe igjen før de rettmessige sykefraværsdagene er tatt ut? Det må vel også bety at alle har plikt til å gå på høyere utdanning i åtte år etter videregående, siden vi har rett til støtte fra Statens Lånekasse så lenge.

Nei, utdanningsdirektoratet har nok forvekslet rettigheter og plikter, for skal vi følge denne logikken er det mange regler som tar en absurd vending.

Vi har rett til taushet om personlige opplysninger, men det betyr da vel ikke at jeg har en plikt til å holde kjeft om personlige ting jeg gjerne vil opplyse andre om. Jeg har også rett til tannhelsehjelp, men det er vel ingen som vil påstå at jeg har brutt loven fordi jeg ikke har vært hos tannlegen på en stund Jeg har også 14 dagers returrett på varer jeg kjøper på nettet -betyr det at jeg bryter loven om jeg ikke returnerer dem?

Jeg kunne fortsatt slik en stund, men poenget er vel ganske klart.

Disse elevene har fortsatt rett til treårig videregående opplæring, men de har altså muligheten til å gå i en klasse hvor man kan bli ferdig på 3 år.

Jeg håper det er inkompetanse i utdanningsdirektoratet/kunnskapsdepartementet som er årsaken til dette avslaget. Hvis ikke har vi å gjøre med god gammeldags rødgrønn misunnelse og forakt for alle mennesker som hever seg over den hellige middelmådigheten som sosialdemokratiet er så glad i. Er det rart vi henger etter på internasjonale kunnskapstester når det er slik mentalitet som fortsatt råder i skole-Norge?

«Du skal ikke tro at du er noe». «Alle skal med» på lengst mulig skolegang!

UPDATE: This just came in: Direktoratet skal vurdere søknaden på nytt ila to uker etter instruks fra regjeringen. Avslaget kom fordi de hadde rotet bort papirene. Da ser det ut til at det var inkompetanse som var korrekt årsak.

Read Full Post »