Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2011

Det er sjelden jeg har vært så enig med Jens Stoltenberg som i dagens Dagbladet-utspill.

Der gir statsministeren uttrykk for at han mener «ytringsansvar» er et forvirrende begrep, og gjør slik sett en aldri så liten irrettesettelse av sin egen ungdomspartileder, Eskil Pedersen.

Stoltenberg følger opp med to sitater, som jeg i begge tilfeller kan stille meg helhjertet bak:

– Jeg synes det (ytringsansvar) er et upresist begrep. For jeg mener at vi har et ansvar for å ytre oss og for å ta til motmæle. Ikke for å nekte folk å si noe fordi jeg mener det er dumt det de sier, sier Stoltenberg til VG.

og:

– Ytringsfrihet innebærer blant annet at vi skal akseptere meninger, standpunkter og ytringer som vi er uenig med, som er provoserende og irriterende. Og det synes jeg kanskje er litt forvirrende når vi har denne debatten om debatten, fordi jeg synes det er lettere å debattere standpunkt enn å debattere om noen kan ha et standpunkt, sier Jens Stoltenberg.

Problemet med Stoltenbergs utspill er at jeg lurer på om han virkelig mener det. Hvis Stoltenberg mente noe med dette prinsipielle utsagnet, så må han vel også mene at det skal gjelde rasistiske ytringer? Av alle standpunkt, så burde vel disse være blant de viktigste å få frem, slik at vi nettopp kan debattere dem ned, og bruke det ansvaret vi har for å ta til motmæle.

Isåfall er jeg interessert i å høre om statsministeren nå vil fjerne rasismeparagrafen? Hvis ikke er det pent lite innhold i utspillet hans.

Read Full Post »

For oss som er allergiske mot den nye folkesykdommen «i forhold til» kan det være et sant mareritt å møte i folkevalgte forsamlinger.

Etter et par dager på fylkestinget, vurderer jeg om språkspasmer er en gyldig forfallsgrunn.

«Fylkesordfører, jeg synes du hadde et godt poeng i forhold til det du sa om…»

– begynner én innlegget sitt med.

Ifølge taleren hadde altså fylkesordføreren klart den bragden å ha et godt poeng sammenlignet med det fylkesordføreren selv sa. Hva nå enn det betyr.

«Vi har en viktig rolle i forhold til samferdsel»

– innleder fylkesråden med ansvar for samferdsel sitt innlegg med.

Hedmark har altså en viktig rolle sammenlignet med samferdsel? Jeg vet ikke helt om jeg skal mene at dette er positivt eller negativt. Jeg antar at fylkesråden kanskje mente at vi har en viktig rolle i forbindelse med samferdsel.

«Dette går det an å vurdere i forhold til hvor lenge fylkestinget skal vare»

– sier fylkesordføreren i forbindelse med en diskusjon om møteplanen.

Betyr det at det går an å vurdere dette eller ikke? Jeg er litt usikker. Først må jeg sammenligne med hvor lenge fylkestinget skal vare, uten at sammenligningsgrunnlaget her er helt klart.

«Man har i forhold til kommunen gitt uttrykk for»

– hører jeg en begynne innlegget sitt med.

Mente hun «med tanke på kommunen?». Hvis ikke var det i hvert fall enda godt at dette kom frem, ettersom kommunen sammenlignet med fylke altså ikke hadde gitt uttrykk for dette.

«Jeg skal kommentere det som representanten sa i forhold til utdanning»

– starter fylkesråden sitt svar med i spørretimen.

Ja, det ville jo vært rart om denne «utdanning» hadde sagt noe. Såvidt meg bekjent sitter ikke han/hun i salen.

«Jeg vil ikke gå inn å evaluere hva enkeltlærere har sagt i forhold til prosjektet»

– sier fylkesråden senere.

Sammenlignet med enkeltlærerne skulle hun altså evaluere prosjektet. Jeg ventet på denne evalueringen men den kom aldri. Hadde fylkesråden byttet ut ordene «i forhold til» med det litt enklere ordet «om» så hadde jeg sluppet å vente forgjeves.

«Det er viktig å få utfordringer i forhold til det ståsted en har»

– sier fylkesrådslederen.

Jeg får ikke helt frem hva som er forskjellen på utfordringer og ståsteder i denne sammenhengen, men det er i hvert fall ett eller annet med utfordringer som er viktig sammenlignet med ståsteder.

Jeg antar at enkelte kanskje egentlig skulle brukt ord som «med tanke på», «med henvisning til», «i sammenheng med», «i forbindelse med», osv… I mellomtiden får jeg bare sitte her og lure på om alt mine kolleger uttrykker er «i forhold til» – sammenlignet med – noe annet…

Read Full Post »