Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hijab’

«Jeg er stolt av å bo i et land hvor slike sterke ytringer er mulige, er tillatt, hvor det er lov å være uenig eller enig» sier Sara Azmeh Rasmussen

Jeg er også stolt av å bo i et slikt land, og gir Azmeh Rasmussen min fulle støtte!

Read Full Post »

Det er virkelig helt utrolig. Regjeringens håndtering av hijab-saken er så kaotisk, og så elendig politisk håndtverk at det nesten ikke er til å tro.

I går kunne både bl.a. Dagbladet og flere VG artikler (eks1, eks2) melde at både Jens og Knut sa JA til hijab i politiet

Trond Giske som altså er fungerende justisminister kritiserer nå i tillegg, i bl.a. Dagbladet og Aftenposten, sin egen regjering, sin egen sjef, OG ministeren som han selv vikarierer for, og bidrar dermed til enda mer rot.

På samme tid viser Aftenposten i dag til at informasjonssjefen i Justisdepartementet, Gunnar Johansen, hadde snakket med justisminister Knut Storberget før han gikk ut med den feilaktige meldingen om at hijab skulle tillates i politiet.

Jeg har nå mistet tellingen over hvor mange ulike forklaringer Regjeringen har gitt i denne saken. Kaoset både innad og utad er rett og slett imponerende. Denne videoen illustrerer forholdene rimelig bra.

Read Full Post »

Det er ikke meningen å gjøre dette til en hijab blogg, men regjeringens kaotiske håndtering av denne saken, vil tilsynelatende ingen ende ta. I dagens nettaviser (f.eks. Dagbladet og VG) kan vi lese at det plutselig ikke var Storberget som kom med det opprinnelige hijab forslaget, slik vi er blitt informert.

De hevder nå at det var Politisk rådgiver i Justisdpartementet, Hadia Tajik, som gikk ut med saken på departementets hjemmesider, uten at Storberget selv var informert.

Hvis dette var korrekt er det jo særdeles merkelig at det ikke ble gitt beskjed om dette med en gang. Det ville spart både Storberget og Regjeringen for mye unødvendig bry. Det kan nesten virke som dette er et desperat forsøk fra regjeringen på å skyve ansvaret over på noen andre.

For om ansvarsfraskrivelse hadde vært en OL-gren, ville Stoltenberg selv tatt gull under gårsdagens spørretime. Han brukte masse tid på å forsvare Storberget, som han forøvrig mente hadde håndtert saken på en mesterlig måte. Han gjorde også et stort poeng ut av at det er lov å skifte mening, og at Storberget viste store lederegenskaper ved å ta selvkritikk og innrømme at behandlingen av hijab saken ikke var blitt gjennomført godt nok. Dette sier altså Stoltenberg, Statsministeren, dagen før en HELT NY forklaring er blant hovedsakene på de fleste store nettavisene.

Det er ikke godt å vite hva som er den egentlige historien her. Det som imidlertid er helt sikkert, er at regjeringens håndtering av saken blir mer kaotisk dag for dag. Regjeringen er nødt til å ta et standpunkt i denne saken og komme med en avklaring så fort som mulig, så dette rotet kan legges dødt.

Jeg er helt enig med Stoltenberg i at slike saker bør debatteres, men denne saken har blitt debattert i lang tid, og meningene kunne ikke vært mer tydelige. Det vi ser fra Regjeringen nå er intet annet enn handlingslammelse.

Som om dette ikke skulle være nok, er imam og leder av Imamfaglig komité i Islamsk Råd Norge ute i Dagbladet og VG, der han sier at det ikke holder at muslimske kvinner i politiet bruker et skaut som bare dekker håret. Han mener at kvinnene må bruke en heldekkende hijab som dekker hele kroppen unntatt ansiktet og hendene. Dette er en plikt og et påbud fra Allah, hevder han. Han mener også at muslimske kvinner ikke bør pågripe menn.

Er det slike holdninger Regjeringen mener er integreringsfremmende? Er det integrering å sørge for at muslimer blir enda mer segregert og stigmatisert? Eller det integrering å gjøre slik som: 96,3% av politiet, et klart flertall av både politikere og det norske folk forøvrig, og  nesten 70.000 medlemmer av «Nei til hijab i politiet» gruppen på facebook, mener. Nemlig å heller fokusere på at politiet skal være en nøytral enhet der alle er velkomne. Muslimer er hjertelig velkomne i det norske politiet, men politiet er ingen arena for religionsutøvelse. Det er en arena for ubetinget objektiv håndheving av lov orden, fullstendig uten synlige subjektive politiske eller religiøse preferanser. 

Denne saken burde nå være utdebattert. Et overveldende flertall av både det norske folk, fagfolk og politikerne, er sterkt uenige i dette forslaget. Nå må regjeringen vise handlekraft og konkludere før flausen er total.

Det Norske politiet MÅ være en ubetinget nøytral enhet, og det norske politiet styres i hvert fall ikke av påbud fra Allah!

Read Full Post »

Debatten om hvorvidt man skal tillate hijab i politiet raser videre. Meningene er mange og det finnes gode argumenter på begge sider. Politiet trenger folk. Stadig flere kommuner sliter med å fylle opp politistillingene, og utføre de oppgavene som politiet er ilagt, samtidig som vi egentlig trenger mange flere stillinger. Derfor kan man si at det er ganske rart å skulle utelukke en gruppe med potensielle politikvinner pga problematikk rundt et hodeplagg. På samme tid er det også et valid argument at flere muslimske kvinner i politiet vil kunne nå lettere frem til en del innvandrermiljøer, som andre politimenn har vanskeligere for å kommunisere med.

Ett eksempel er Keltoum Hasnaoui Missoum som drømmer om å bli politi. Missoum kom til Norge for åtte år siden, hun har fått tre barn, er i ferd med å opparbeide seg studiekompetanse og har jobbet som vekter i forskjellige vaktselskaper, men den store drømmen er å bli politi.

Missoum er også et godt eksempel på en kvinne som er godt integrert i det norske samfunnet. Bruk av hijab er likeledes et selvstendig valg hun har tatt selv. I dette tilfellet dreier det seg altså verken om manglende integrering eller kvinneundertrykkelse.

Slik er det imidlertid ikke for alle. Det har nemlig også kommet reaksjoner andre veien fra muslimske kvinner som ber om at hijab i politiet ikke tillates, nettopp fordi at hijab er et kvinnediskriminerende hodeplagg. Dette blir naturligvis en vanskelig påstand. For mange representerer ikke hijab noe enn en kultur de er vant med, som i f.eks. Missoums tilfelle, men for andre representerer hijab kvinnediskriminerende holdninger som går ut på at mannen skal ha kontroll over sin kone, og at hun derfor skal skjule seg mest mulig for andre. Hvis politiet tillater bruk av hijab, vil de derfor indirekte kunne bidra til økt aksept for slike holdninger.

Dette er likevel ikke det argumentet jeg vektlegger sterkest. Selv er jeg ikke, et øyeblikk, i det minste tvil om at ethvert religiøst eller politisk symbol må kunne totalforbys i de norske politiuniformene, og hos alle andre offentlige tjenestemenn som håndhever norsk lov. Det viktigste argumentet for min del er den jobben politiet er satt til å gjøre. Politiets oppgave er å opprettholde lov og orden. Derfor er det helt vitalt at de i enhver sammenheng fremstår som nøytrale. Det betyr at f.eks. et halskjede med et kors, eller en davidstjerne må være like forbudt.

I lys av opptøyene som oppsto i Oslo sentrum, under demonstrasjonene mot krigen på Gaza-stripen, burde dette være klarere enn noen gang. Dette tilfellet viser i seg selv hvor vanskelig det kan være for politiet å fungere som ordensmakt. Jeg tør ikke tenke på hvordan denne situasjonen kunne utartet seg, dersom politimenn/kvinner skulle forsøkt å gripe inn i denne konflikten med bekledning som på noen måte kunne blitt tolket subjektivt i noen politisk eller religiøs retning.

Sughara Khan som er pakistansk, muslim og politikvinne, sier selv at «Jeg tenker at vi nå endelig har begynt å oppnå tillit og respekt i Norges befolkning- og at dette nå kan bli satt på prøve», videre sier hun at: «Jeg er religiøs, men ikke slik at jeg vil bruke hijab. Til uniformen vil det for min del aldri bli aktuelt». Det er nettopp dette som er så viktig. Norge er et av de landene i verden der folk har aller mest respekt for politiet.

Flere nettaviser og nettsider på internett har måttet lukke debattforum fordi mange reagerer såpass sterkt på dette, at de uttaler seg på en måte som nettsidene ikke vil stå inne for. På samme tid har 50.000 personer har så langt protestert mot hijab i politiet gjennom ulike underskriftskampanjer på nettet. Det er respekten for politiet, og synet på politiet som ubetinget nøytral enhet. Det her handler ikke om å være inkluderende eller ikke. Det er stor forskjell på hva man har på seg, eller hvordan man opptrer som privatperson, og når man skal håndheve loven. Politiet har vide fullmakter fra staten, og får lov til å gjøre ting som er forbudt for alle andre. De har derfor et helt særegent ansvar, for hvordan de opptrer offentlig. La oss fortsette å bygge videre på den sterke tilliten og respekten for politiet som vi har i Norge, og si klart NEI til hijab i politiet.

Update:

Dagbladet:

«Khan setter store spørsmålstegn ved om politiet er rette arbeidsplass for kvinner som velger å bruke hijab. Blant annet viser hun til at det er en utbredt praksis blant kvinner som bærer hijab, at de heller ikke vil håndhilse på menn, slik det ble vist i en reportasje på TV 2 i går».

«Hva blir det neste? At de ikke kan patruljere med menn?», spør hun.

Read Full Post »

Uniformsnøytralitet

Det er Landsstyre i Unge Høyre, og det er mye politikk som skal vedtas. Vi begynte forsiktig i går med en resolusjon jeg var med på, som omhandler politiets tjensteuniformer. Det har vært en debatt den senere tid, om hvorvidt det skal tillates å bruke hijab som en del av politiuniformen.

Selv mener jeg at det er helt vitalt at politiet fremstår som en nøytral enhet, og at alle religiøse eller politiske symboler derfor ikke kan aksepteres når man skal håndheve loven. Unge Høyres landsstyre stemte enstemmig for en resolusjon vedrørende dette:

Unformsnøytralitet.

De viktigste prinsippene i en liberal rettstat er nøytralitet og likhet for loven. Ordensmakten er beskytter, håndhever og garantist for rettstatens virke.

Rettstatens beskyttere, ved politiet, skal derfor alltid opptre med ubetinget nøytralitet. Bruk av politiske, religiøse og andre personlige symboler i politiets offentlige tjenesteuniformer undergraver rettstatens legimitet som en nøytral innstans.

Unge Høyre vil:

– Forby bruk av politiske, religiøse og andre personlige symboler i offentlige tjenesteuniformer.

Read Full Post »